Maria Władymirowna – „strażniczka tronu”

Księżna Maria WładymirownaKsiężniczka Maria Władymirowna jest obecną pretendentką do tronu (która podobnie jak jej rodzice posługuje się tytułem wielkiej księżnej), tytularną carycą i autokratką Rosji oraz głową rodziny Romanowów, od śmierci swojego ojca Władymira Kiryłowicza w 1992 roku.

Księżniczka przyszła na świat23 grudnia 1953 roku w Madrycie, jako jedyne dziecko pretendenta do tronu carskiego – księcia Władymira Kiryłowicza i księżniczki gruzińskiej Leonidy. Jej dziadkami e strony ojca byli wielki książę Władymir i wielka księżna Wiktoria Melita.

Maria uczyła się w Paryżu, a następnie spędziła kilka semestrów w Oxfordzie, studiując rosyjską historię i literaturę. 23 grudnia 1969 roku Maria złożyła przysięgę miłości i wierności ojcu i Rosji, dzięki czemu uzyskała pełnię swoich praw dynastycznych. W tym samym czasie jej ojciec wydał, wzbudzający sprzeciw u pozostałych członków rodziny  i uznany przez nich za niezgodny z prawem, dekret stanowiący, że Maria po jego śmierci zostanie ‚Strażniczką Tronu Cesarskiego”

Maria Fiodorowna

22 września 1976 roku księżniczka wzięła ślub z tytularnym księciem pruskim Franciszkiem Wilhelmem, który przeszedł na prawosławie, zmienił imię na Michała Pawłowicza i został uznany przez ojca Marii Władymirowny za wielkiego księcia. W 1981 roku urodził się im syn, Jerzy Michajłowicz, który od swego dziadka otrzymał tytuł wielkiego księcia. MałżeństwoMarii nie było udane, już w 1982 roku para była w separacji, a czerwcu 1985 roku doszło do rozwodu. Mąż księzniczki powrócił do dawnego imienia i tytułu księcia Prus.

Maria Władymirowna mieszka we Francji i Hiszpanii, mówi biegle po angielsku, francusku, hiszpańsku i rosyjsku, potrafi także mówić i czytać po niemiecku, włosku i arabsku. Maria jest również spokrewniona z brytyjską rodziną królewską i jest na liście pretendentów do tronu Wielkiej Brytanii.

Stowarzyszenie Rodziny Romanowów nie uznaje praw Marii Władymirowny do tronu i kierowania rodziną. Uważają ją oni za dzieck z morganatycznego związku księcia Władymira Kiryłowicza z pochodzącą ze średniej szlchty rozwódką, co ich zdaniem ze względu na prawosukcesji uniemozliwia jej zajmowanie pzoycji, do której aspiruje. Zwloennicy księzniczki, twierdzą, że niekwestionowany Maria Fiodorowna„tytularny” car mógł się ożenić z kim chciał bez utraty prawa do tronu przez jego potomków. Warto wspomnieć jednak, że podczas uroczystości towarzysząych ponownemu pogrzebowi carycy wdowy, matki cara Mikołaja II, Marii Fiodorowny 26 września 2006 roku w Petersburgu, uznano prawa Marii jako pretendentki. Kroczyła ona przed wszystkimi żałobnikami  m.in.  byłym królem Grecji Konstantynem II, księciem Kentu Michałem, następcą tronu Danii Fryderykiem i gubernator Petersburga Walentyną Matwiejenko i stała samotnie w pierwszym rzędzie, co musiało zostać wczaśniej usatlone z władzami rosyjskiej cerkwi prawosławnej, władzami państwowywmi, pozostałymi członakmi rodziny Romanowów (w tym Stowarzyzeniem Rodziny Romanowów) i dworem duńskim.

Maria Wladymirowna posługuje się także tytulem Królowa Rosyjskiego Carstwa Polskiego. Historycy uznają jednak jej rozczenia do władania ewentualnym Królestwem Polskim za bezpodstawne. Sejm 1831 roku detroniował dynastię Romanowów z polskiego tronu, a z drugiej strony, podczas  I Wojny Światowej uznał a legalnąwładzę polskiej Rady Regencyjnej, tym samym zrzekając się praw do tronu Królestwa Polskiego.

Oficjalna strona księzniczki Marii Władymirowny, pretendentki do rosyjskiego tronu: http://www.imperialhouse.ru/eng/

Reklamy

About this entry