Jerzy Michajłowicz – „carewicz”

Książę Jerzy MichajłowiczJerzy Michajłowicz jest księciem krwi imperatorskiej, jedynym synem pretendentki do tronu Marii Władymirowny i jej przyszły następca. Jego ojcem jest książę pruski Franciszek Wilhelm Hohenzollern (po przyjęciu prawosławia, aż do rozwodu z księżniczką Marią, posługiwał się on imieniem Michała Pawłowicza).

Książę Jery urodził się w Madrycie w 1981 roku.Po narodzinach Jerzego, jego dziadek Władymir Kiryłowicz nadał mu tytuł wielkiego księcia. Stowarzyszenie Rodziny Romanowów odniosło się do tych działań nieprzychylnie, jego prezes książę Wasilij Aleksandrowicz, prezydent stowarzyszenia, powiedział „Stowarzyszenie Rodziny Romanowów niniejszym stwierdza, że radosne wydarzenie w pruskiej rodzinie królewskiej nie dotyczy stowarzyszania, ponieważ nowo narodzony książę nie jest członkiem ani cesarskiego domu Romanowów ani rodziny Romanowów”. W odpowiedzi książę Władymir Kiryłowicz zmienił zgodnie z prawem francuskim nazwisko wnuka na wielkiego księcia Jerzego Romanowa.Wydarzenie to wpłynęło na pogorszenie stosunków między rodzicami księcia. Po rozwodzie w 1985 roku, jego ojciec książę Franciszek Wilhelm powiedział, że zawsze nosi przy sobie niemiecki paszport syna, w którym jest napisane, że jest on nikim innym jak tylko księciem pruskim.

Przy  chrzcie księcia Jerzego obecna była hiszpańska rodzina królewska oraz członkowie zdetronizowanych rodzin panujących Grecji i Bułgarii. Jego ojcem chrzestnym został Konstantyn II Grecki.

W kwietniu 1998 roku, złożył przysięgę dynastyczną, co umożliwiło mu posługiwanie się tytułem carewicza. Krok ten za pozbawiony prawnego uzasadnienia uznali członkowie Stowarzyszenia Rodziny Romanowów, którzy praw do tronu i tytułów odmawiają także jego matce Marii Władymirownie. Książę Jerzy jest także 110. w kolejności do tronu brytyjskiego. Książę Jerzy Michajłowicz

Książę uczył się w Paryżu, następnie w szkole dla dzieci dyplomatów, po czym studiował na Oxfordzie. Pracował w strukturach Wspólnot Europejskich. W 2008 roku zaczął pracę doradcy firmy Norylski Nikiel – potentata rynku metalurgicznego, został także członkiem zarządu powiązanego z nią Instytutu Nikiel.

Książę w odpowiedzi na pytania dziennikarzy niejdnokrotnie powtarzał, iż ma nadzieję, że w Rosji ostanie przywrócona monarchia.

Reklamy

About this entry